Gegevens ANBI

Naam instelling: Stichting Milli Gorus Mimar Sinan Cami
Fiscaal nummer: 007416568
Adres: Teniersstraat 13, 2526 NX Den Haag

Doelstelling:
Het instandhouden, intensiveren en activeren van het Islamtische geloof onder
de in Den Haag en omgeving woonachtige moslims en voorts al hetgeen met een en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan:
- Het bouwen van moskeeën;
- Het uitbreiden van het aantal plaatsen, waar gebedsdiensten kunnen worden
gehouden;
- Het oprichten van een islamitisch cultureel/sociaal/maatschappelijk
informatiecentrum;
- Het oprichten van een bibliotheek
- Het aanstellen van bevoegde docenten voor het geven van lessen aan kinderen
in het lezen van de Koran alsmede het oprichten en instandhouden van een of
meer internaten;
- Het aanstellen van een of meer imams, muezzins en kosters (mustahdem);
- Het geven van lessen in het Islamtische geloof, de geschiedenis en de cultuur
van de Islam;
- Het uitgeven en verzorgen van publicaties;
- Het organiseren van toneel- en filmvoorstellingen, die geschikt zijn voor het
Islamitische geloof alsmede het organiseren van sportactiviteiten;
- Het bevorderen en stimuleren van contacten met andere, zowel Islamitische als
niet-Islamitische, organisaties in Nederland en in andere landen;
- Alle overige wettige middelen welke tot het gestelde doel kunnen leiden.

Bestuur:
Voorzitter: M. S. Arslan
Secretaris: N. Erdem

Bestuursbeloning
De bestuursleden van de moskee genieten geen andere beloning dan de vergoeding voor gemaakte onkosten. De bestuurswerkzaamheden worden geheel vrijwillig verricht.

Actueel verslag uitgeoefende activiteit(en)
Een overzicht van de uitgeoefende activiteit treft u hieronder aan:
- Het organiseren van de gebedsdiensten, 365 dagen in het jaar (5x per dag) ten behoeve van de gemeenschap/bezoekers van de moskee. Daarnaast wordt er elke vrijdag een preek georganiseerd.
- Elk weekend volgen er meer dan 300  leerlingen (Islamitische) lessen. Deze lessen worden georganiseerd in afzonderlijke lokalen (varieert per leeftijdscategorie).
- Tijdens de vastenmaand (Ramadan) streeft het bestuur ernaar om elke avond (Iftaar) maaltijd te regelen voor de behoeftigen. Daarnaast wordt er tijdens de vastenmaand de Taraweeh (gebed na het verbreken vasten) georganiseerd.
- Het organiseren van lezingen voor de jongeren. De lezingen worden georganiseerd in de conferentiezaal van de moskee.

Jaarrekening 2014 Stichting Milli Gorus Mimar Sinan Cami

Jaarrekening 2015 Stichting Milli Gorus Mimar Sinan Cami

Jaarrekening 2016 Stichting Milli Gorus Mimar Sinan Cami

Jaarrekening 2017 Stichting Milli Gorus Mimar Sinan Cami

Jaarrekening 2018 Stichting Milli Gorus Mimar Sinan Cami